black and white bed linen

Izrada web aplikacija

Web aplikacija je softverski program koji se izvršava na web poslužitelju, a korisnicima je dostupan putem web preglednika. Za razliku od tradicionalnih desktop aplikacija, web aplikacije ne zahtijevaju instalaciju i mogu se koristiti s bilo kojeg uređaja koji ima pristup internetu.

Usluge Izrade Web Aplikacija

Naša tvrtka nudi sveobuhvatne usluge izrade web aplikacija koje su prilagođene potrebama naših klijenata. Bilo da vam je potrebna jednostavna aplikacija za upravljanje zadacima ili složeni sustav za e-trgovinu, naši stručnjaci će vam pomoći u svim fazama razvoja.

Prilagođene Web Aplikacije
people sitting down near table with assorted laptop computers
people sitting down near table with assorted laptop computers

Izrada web aplikacija prema vašim zahtjevima i potrebama.

A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk
A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk
monitor showing Java programming
monitor showing Java programming
Profesionalni Web Razvoj

Stručni tim za izradu web aplikacija prilagođenih vašem poslovanju.

Kvalitetna Izrada Web Aplikacija Namijenjena Samo Vašem Poslovanju

Prilagođena Web Rješenja

Faze razvoja web aplikacije

 1. Analiza zahtjeva

  Sastanak s klijentom: Razumijevanje poslovnih ciljeva, ciljane publike i specifičnih funkcionalnosti koje aplikacija treba imati.

  Dokumentacija zahtjeva: Izrada detaljne dokumentacije koja opisuje funkcionalne i ne-funkcionalne zahtjeve aplikacije.

 2. Dizajn

  Wireframe i prototipi: Kreiranje osnovnih skica aplikacije kako bi se vizualizirala struktura i navigacija.

  UI/UX dizajn: Dizajn korisničkog sučelja i korisničkog iskustva kako bi aplikacija bila intuitivna i jednostavna za korištenje.

 3. Razvoj

  Front-end razvoj: Izrada klijentske strane aplikacije koristeći moderne tehnologije poput HTML5, CSS3 i JavaScript (uključujući frameworke kao što su React, Angular ili Vue.js).

  Back-end razvoj: Razvoj serverske strane aplikacije koristeći tehnologije poput Node.js, Python, Ruby on Rails, PHP ili Java, te baza podataka kao što su MySQL, PostgreSQL ili MongoDB.

 4. Integracija

  API integracija: Povezivanje aplikacije s vanjskim sustavima i servisima putem API-ja.

  Testiranje: Provođenje opsežnih testova kako bi se osigurala funkcionalnost, sigurnost i performanse aplikacije.

 5. Implementacija

  Deployment: Postavljanje aplikacije na produkcijski poslužitelj.

  Konfiguracija: Podešavanje poslužitelja, baza podataka i svih potrebnih servisa.

 6. Održavanje i podrška

  Ažuriranja: Redovito ažuriranje aplikacije kako bi bila usklađena s najnovijim sigurnosnim standardima i tehnologijama.

  Podrška: Pružanje tehničke podrške i rješavanje eventualnih problema koji se pojave nakon lansiranja.

Prednosti naših usluga

Prilagodljivost: Svaka aplikacija je prilagođena specifičnim potrebama i zahtjevima klijenta.

Kvaliteta: Koristimo najnovije tehnologije i prakse u razvoju kako bismo osigurali visoku kvalitetu aplikacija.

Iskustvo: Naš tim čine iskusni developeri, dizajneri i stručnjaci za UX/UI.

Podrška: Pružamo kontinuiranu podršku i održavanje kako bismo osigurali dugoročni uspjeh vašeg projekta.

two women talking while looking at laptop computer
two women talking while looking at laptop computer
Inovativne web aplikacije

Korisni softverski programi prilagođeni vašim potrebama.

turned on MacBook Pro beside gray mug
turned on MacBook Pro beside gray mug
turned on gray laptop computer
turned on gray laptop computer
Colorful software or web code on a computer monitor
Colorful software or web code on a computer monitor
Personalizirane usluge razvoja

Prilagodba web aplikacija prema vašim zahtjevima i potrebama.

Odlična usluga izrade web aplikacija! Brzo i profesionalno rješenje za sve naše potrebe.

Ana K.

laptop computer on glass-top table
laptop computer on glass-top table

★★★★★

HR - Kontakirajte nas